COVID-19
Сатпаева 7а (уг. ул. Сейфуллина)
г. Алматы,

Оқыту бағыты туралы мәліметтер:

 

Бакалавр деңгейі

Білім беру атауы

бағдарламалар (ББ)

«6В03201 Журналистика»

Паспорт ОП
 
Каталог элективных дисциплин 
 
Рабочий учебный план 

Магистр деңгейі

Білім беру атауы

бағдарламалар (ББ)

7М03101-Психология (профиль)

7M03102 – Психология (ғылыми-педагогикалық)

 

 

Білім беру бағдарламаларын аяқтау мерзімі:

 

Берілетін біліктілік: психология бакалавры, әлеуметтік ғылымдар магистрі, психология магистрі

 

 

 

Оқыту тілдері: орыс, қазақ, ағылшын

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқудың қосымша артықшылықтары:

 

Кәсіби қызметтің объектілері:

Білім бағдарламаларын бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: барлық типтегі мектепке дейінгі ұйымдар; жалпы білім беретін мектептер, арнайы түзету ұйымдары; бастауыш кәсіптік білім беретін оқу орындары (лицейлер); орта кәсіптік оқу орындары (колледждер, мектептер); мамандандырылған білім беру және оқыту ұйымдары; спорттық және шығармашылық ұйымдар (академиялар); денсаулық сақтау ұйымдары (емханалар мен ғылыми орталықтар); қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер, халықты жұмыспен қамту орталықтары; өндірістік кәсіпорындар мен шаруашылық ұйымдар; құқық қорғау ұйымдары мен пенитенциарлық мекемелер, оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтары.

 

Информация о направлении подготовки:

 

Бакалавриат

Наименование образовательных

программ (ОП)

6В03101 – Психология

6В03201- Журналистика

 

Магистратура

Наименование образовательных

программ (ОП)

7М03101-Психология (профильная)

7М03102 – Психология (научно-педагогическая)

 

 

Сроки освоения образовательных программ:

 

Присуждаемые квалификации: Бакалавр психологии, магистр социальных наук, магистр психологии

 

Языки обучения: русский, казахский, английский

 

Дополнительные преимущества обучения по образовательной программе:

 

Объекты профессиональной деятельности:

Объектами профессиональной деятельности выпускников по ОП являются: дошкольные организации всех типов; общеобразовательные школы, специальные коррекционные организации; учебные заведения начального профессионального образования (лицеи); средние профессиональные учебные заведения (колледжи, училища); специализированные образовательные и воспитательные организации; спортивные и творческие организации (академии); организации здравоохранения (клиники и исследовательские центры); городские и республиканские социальные службы, центры занятости; производственные предприятия и организации бизнеса; правоохранительные организации и пенитенциарные заведения, центры реабилитации и социальной адаптации.

 

Онлайн приемная комиссия Skip to content